De geriatriefysiotherapeut

Naarmate mensen ouder worden kunnen zij minder beweeglijk worden, daardoor kunnen zij belemmeringen of klachten ervaren. Voor het behandelen van deze belemmeringen of klachten kunnen zij terecht bij de geriatriefysiotherapeut.

Een geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en/of mensen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Ook kan een geriatriefysiotherapeut behandeling, advies en ondersteuning geven bij mensen met dementie, na een beroerte, COPD of andere klachten aan het bewegingsapparaat.

Kwetsbare ouderen, ook wel frail ouderen genoemd, zijn ouderen die nog geen specifiek ziektebeeld of complex beeld vertonen, maar zich wel in een mogelijke risicozone bevinden. Denk hierbij aan moeilijk opkomen uit een stoel, snel vermoeid zijn bij bewegen of bijvoorbeeld het vallen of valgevaarlijk zijn.

Daarnaast is leeftijdsgerelateerde afname van spierkracht een ‘normaal verouderingsproces’. Deskundige evaluatie en begeleiding is een belangrijk punt voor de begeleiding van ouderen. Er is voldoende bewijs voor effectieve interventies om de spierkracht te verhogen en daarmee de zelfredzaamheid.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en bijhorende ziektebeelden. Samen met de geriatriefysiotherapeut zal er een behandelplan gemaakt worden dat aansluit om de hulpvraag en behoefte van de patiënt.

Het is een misvatting om te denken dat het behandelen van ouderen hetzelfde is als het behandelen van een jonger persoon. Veroudering betekent biologische veroudering hetgeen resulteert in gevolgen voor reservecapaciteit, herstelprocessen en fysiologie. Ook komen multimorbiditeiten voor bij de helft van de 75-plussers; het hebben van meerdere klachten tegelijk.

Geriatrische syndromen, zoals spierzwakte, frailty, osteoporose, dementie en valproblematiek, komen op hoge leeftijd veelvuldig voor. Een geriatriefysiotherapeut kan hierbij begeleiding, advies en behandeling bieden.

Wanneer geriatriefysiotherapie?

Geriatriefysiotherapie kan van meerwaarde zijn bij:

  • Longaandoeningen
  • Hart- en vaatlijden.
  • Neurologische aandoeningen.
  • Orthopedische aandoeningen.
  • Deskundig advies bij mantelzorgers.
  • Mobiliteitsproblemen binnen en/of buiten.
  • Valgevaar/verhoogd valrisico.
  • Spierzwakte
  • Frailty
  • Osteoporose

Het doel van de geriatriefysiotherapie zal met name liggen in het zo lang mogelijk actief en zelfstandig thuiswonen. Hiervoor zal de achteruitgang of beperkingen die optreden bij het ouder worden zoveel mogelijk worden beperkt, tegengegaan of vindt er verbetering plaats. Ook als thuiswonen niet meer mogelijk is kunt u bij een geriatriefysiotherapeut terecht voor het verbeteren van klachten aan het bewegingsapparaat, het stabiliseren of verminderen van de achteruitgang. Indien nodig wordt het behandelplan afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.